یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی، دی ماه ۱۳۹۶

یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی

11th Annual Cartilage Inner Medicine Seminar

پوستر یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی

یازدهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۶ توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران،مركز آموزشي تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي در شهر تهران برگزار گردید.