بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)، دی ماه ۱۳۹۹

بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)

23rd Annual National Concrete and Earthquake Conference of Concrete Research Center

پوستر بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)

بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب) در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۹ توسط ،مرکز تحقیقات بتنانجمن بين المللي بتن(ACI)– شاخه ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و سومین همایش ملی سالیانه بتن و زلزله مرکز تحقیقات بتن(متب)