کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی، بهمن ماه ۱۳۹۴

کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی

پوستر کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی

کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه ايده پرداز پايتخت ويرا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی