اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی، خرداد ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی

پوستر اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی

اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی در تاریخ ۶ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،موسسه مديريت كنفرانس هاي علمي انديشوران هزاره سوم در شهر قم برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی حسابداری و علوم اقتصادی مراجعه فرمایید.