نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت

First National Conference on Accounting and Management

پوستر نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت

نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد نطنز در شهر نطنز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت