اولین کنگره ملی کانون ارزیابی، اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

اولین کنگره ملی کانون ارزیابی

The 1st National Congress of Assessment Center

پوستر اولین کنگره ملی کانون ارزیابی

اولین کنگره ملی کانون ارزیابی در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ توسط دانشگاه اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی کانون ارزیابی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی کانون ارزیابی