همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری، اردیبهشت ماه 94

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

Annual Conference on Binaloud Higher Education Institue

پوستر همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری

همایش ملی فرهنگ، هویت شهری و گردشگری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط موسسه آموزش عالی بینالود و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

شهرسازی

-ارزشهای بومی و هویتی شهر

-بررسی و شناخت عناصر فرهنگی و هویتی شهر مشهد

-سیر تکوین فرهنگ شهری با توجه به ظرفیت های بومی شهرسازی ایرانی- اسلامی

-شهرسازی، فرهنگ و هویت

-عرصه های عمومی و همگانی و نقش آن در ایجاد هویت شهری

-فرهنگ، و نقش آن در هویت بخشی به کالبد شهر

-مدرنیته و هویت شهری

-مرمت بافت ها و آثار تاریخی با نگرشی به مفهوم هویت

-مفهوم سکونت در فرهنگ و هویت ایرانی- اسلامی

-منظر شهری، فرهنگ، هویت و اجتماع

-میراث فرهنگی، کالبد توسعه شهری

-نقش عوامل فرهنگی بر شکل گیری هویت شهری و الگوهای طراحی و ساخت شهر

-نقش و جایگاه فرهنگ و هویت در آموزش طراحی معماری و شهرسازی

-نمادها، نشانه ها و هویت شهر ایرانی- اسلامی

-هویت اسلامی و نقش آن در شهرسازی پایدار

-هویت بخشی فرهنگی در شهرهای جدید

-هویت شهری و معماری خیابانی

-سایر موضوعات مرتبط

 

 معماری

معماری و فرهنگ 

- جایگاه معماری در فرهنگ

- ارتباط معماری با دیگرشالوده هاو اجزاء فرهنگ

-  تأثیرپذیری فرمی - فضایی معماری از پدیده های فرهنگی -اجتماعی

- معماری و زیبایی شناسی

-  معماری و تکنولوژی

-   معماری و سیاست

-  معماری- رسانه

-  معماری - خلاقیت

-  گذار - فرهنگ – جامعه – معماری

-معماری به مثابه متن

معماری و هویت

- نقش معماری در هویت بخشی به جامعه

- معمار، مخاطب، زمینه و هویت 

-  کالبد معماری و هویت شهری

-  معماری دیجیتال و هویت

بوم گرایی و معماری

- پایداری در معماری بومی ایران

- ذهنیت، عینیت و روند در معماری بومی ایران

- ماندگاری در معماری بومی وسنتی ایران

- افق های معماری بومی ایران

آموزش معماری

- شیوه های آموزش معماری «گذشته،حال،آینده»

-  چگونگی و نقش آموزش در ایجاد خلاقیت معماری

-  جایگاه بینش در پروسه آموزش معماری

طراحی معماری

- روند طراحی معماری

- نگرش های نوین به طراحی معماری و تقابل یا تعامل آن با هویت 

- نقش روند طراحی معماری در هویت بخشی به جامعه ایران «گذشته،حال،آینده»

- پروسه تبدیل کانسپت به تجلی فرمی- فضایی در طراحی معماری

-معماری بدون معمار

- انعطاف پذیری و معماری

-  تکنیک های نوین ایده پردازی ،طراحی وارایه معماری

-  معیارهای ذهنی و عینی طراحی معماری برای مخاطبین خاص(کم توان- ناتوان- ...)

- هندسه های نوین ومبانی خلق فرم 
 

معماری و نقد

- جایگاه نقد در معماری

- معماری دیجیتال ونقد

-  نقد معماری و جایگاه آن در تثبیت تجارب فضایی- زمانی- مکانی

 معماری و هرمنوتیک

گردشگری

-آمایش سرزمین و گردشگری 

-امکان سنجی گردشگری و هویت شهری

-برنامه ریزی شهری و توسعه گردشگری

-تأثیر معماری شهری در راهبرد گردشگری فرهنگی

-توسعه منطقه ای گردشگری با تاکید بر طرقبه و شاندیز

-راهبردهای توسعه پایدار گردشگری

-طراحی هویت مشترک اسلامی- ایرانی در مقاصد گردشگری

-فرهنگ و گردشگری مذهبی

-گردشگری و جامعه شناسی فرهنگی

-گردشگری و فرهنگ

-گردشگری وبرنامه ریزی توسعه پایدار

-گردشگری، فرهنگ و توسعه

-گردشگری، هویت و میراث فرهنگی

-گردشگری،توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی

-مدیریت شهری و توسعه گردشگری

-نقش انواع گردشگری در توسعه گردشگری شهری

-سایر موضوعات مرتبط