همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز، اسفند ماه ۱۳۹۱

همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز

National Conference on Culture of Irans Reform of Economic Behavior

پوستر همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز

همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابركوه در شهر ابرکوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی فرهنگ سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز