کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس

کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس

Zagros Traditional Settlements International Conference

کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سنندج در شهر سنندج برگزار گردید.


اهداف کنفرانس

کارامان (Karaman) معتقد است که اشکال ساخته شده سکونتگاه های سنتی ابتدا از ویژگیهای طبیعی سایت سرچشمه می گیرد. در چنین زمینه ای معمولاً تعاملی میان ضرورتهای اجتماعی و فاکتورهای محیط طبیعی، همچون آب و هوا و نیازهای اجتماعی-روانی جامعه، به منظور دستیابی به ارزشهای پر معنای نمادین در گذر زمان وجود دارد. برای راپاپورت(Rapoport)، محیط ساخته شده سنتی نیز بطور قابل توجهی به مکان وابسته است، بدین معنی که چنین محیطی بستگی تام به ویژگیهای طبیعی مکان، پارامترهای اجتماعی , فاکتورهای زمان دارد. با توجه به چنین نظریاتی، هدف اصلی از این کنفرانس فراهم آوردن بستری برای بحث و بررسی و تبادلات اطلاعات در خصوص موضوعات و چالشهای مربوط به سکونتگاه های سنتی با تأکید ویژه بر شخصیت مکانی-اجتماعی چنین سکونتگاه هایی در حوزه کوه های زاگرس می باشد. این کنفرانس هم چنین فرصتی است تا کلیه پژوهشگران دانشگاهی، سازمانهای اجرایی و افراد حرفه ای علاقمند بحث های بین رشته ای و سازمانی مرتبط با سکونتگاه های سنتی و آخرین دست آوردها و تجربیات خویش را ارایه و مبادله نمایند. آشنایی پژوهشگران با چالشهای علمی و مشکلات فراروی در جامعه و ارایه تجربیات ارزنده از طرف دست اندرکاران این حوزه از اهداف مهم دیگر برگزارکنندگان کنفرانس می باشد.

 

موضوعات کنفرانس
مقالات در موضوعات مختلف مرتبط با سکونتگاههای سنتی مطابق تم های زیر مورد نظر کنفرانس می باشد.
• ویژگی‌های اکولوژیکی( بوم‌شناختی) سکونتگاه‌های سنتی
• جنبه‌های اجتماعی-فرهنگی سکونتگاه‌های سنتی
• چالشهای برنامه‌ریزی شهری و روستایی
• شکل شهر سنتی
• میراث معماری
• معماری بومی
• باززنده سازی و توسعه مجدد
• طرح‌های مدیریت و حفاظت
• مشخصه های سنتی ساخت و ساز
• رویکردهای جدید به ساخت و ساز سنتی
• نمونه‌های مطالعاتی از حوزه جغرافیایی زاگرس


کمیته علمی:
دبیر کنفرانس: دکتر هوشمند علیزاده
1. دکتر ابوالفضل مشکینی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
2. مهندس احمد سعید نیا، دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
3. دکتر احمد پور احمد ، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران
4. دکتر احمد خوشنویس ، گروه معماری دانشگاه بین اللمللی امام خمینی قزوین
5. دکتر اسماعیل شیعه ، گروه شهرسازی دانشگاه علم صنعت ایران
6. دکتر بابک نصرالله بیگی، گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
7. دکتر پیتر کیلت ؛ گروه معماری، شهرسازی ومنطر دانشگاه نیوکاسل انگلستان
8. دکتر پرویز پیران، گروه جامعه شناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی،
9. دکتر جهانشاه پاکزاد ، گروه شهر سازی دانشگاه شهید بهشتی تهران
10. دکتر داراب دیبا، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران
11. دکتر داگلاس دونی، مؤسسه دونی پلاتر، آمریکا
12. دکتر رحمان اقبال پور ،گروه معماری دانشگاه بین اللمللی امام خمینی قزوین
13. دکتر سیمون ایوازیان، دانشکده معماری پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
14. دکتر عبدالرضا پاک شیر، گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز
15. دکتر علی عسگری، دانشگاه یورک، کانادا
16. دکتر علی مدنی پور، گروه معماری، شهرسازی و منطر دانشگاه نیوکاسل انگلستان
17. دکتر فرشاد نوریان، دانشکده شهرسازی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران
18. دکتر کیومرث ایراندوست، گروه معماری و شهرسازی دانشگاه کردستان
19. دکتر کیومرث حبیبی، گروه معماری و شهرسازی دانشگاه کردستان
20. دکتر گراهام تیپل، گروه معماری، شهرسازی و منظر دانشگاه نیوکاسل انگلستان
21. دکتر ماتیو هاردی ، شبکه بین اللمللی شهر سازی ، معماری وبناهای سنتی انگلستان
22. دکتر مصطفی بهزادفر، گروه شهرسازی دانشگاه علم صنعت ایران
23. دکتر مصطفی مؤمنی، گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی
24. دکتر مظفر صرافی، گروه جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی
25. دکتر مهرداد حجازی ، مرکز بناهای سنتی دانشگاه اصفهان
26. دکتر مهیار اردشیری، گروه شهرسازی، دانشگاه شیراز
27. دکتر میشل دنیس، مؤسسه معماری پاریس
28. دکتر هوشنگ دباغ، گروه عمران دانشگاه کردستانمقالات پذیرش شده در کنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس