همایش بین المللی زنان و زندگی شهری، آذر ماه ۱۳۹۵

همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

پوستر همایش بین المللی زنان و زندگی شهری

همایش بین المللی زنان و زندگی شهری در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۵ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی زنان و زندگی شهری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی زنان و زندگی شهری