اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها، آذر ماه ۱۴۰۲

اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها

The first national congress of virtual space and smartphones; Challenges and opportunities

پوستر اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها

اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۲ توسط ،مرکز آینده پژوهی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی فضای مجازی و گوشی های هوشمند؛ چالش ها و فرصت ها