همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

پوستر همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم در تاریخ ۸ دی ۱۳۸۹ توسط مرکز مطالعات تکنولوژیک دانشگاه شریف و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای تاثیر تعلق و همبستگی اجتماعی بر پیشگیری از وندالیسم

محورهای همایش:
1. بررسی تعاریف و علل رفتارهای وندالیستی و اوباشگری از نگاه جامعه شناسی، روان شناسی، روان شناسی اجتماعی و .. شناسایی و معرفی مصادیق رفتارهای وندالیستی و تخریب گر اموال عمومی در منطقه 9 بر اساس رویکردهای متفاوت
2. شناسایی و بررسی  انگیزه های و عوامل تاثیرگذار بر رفتارهای وندالیستی در منطقه 9 با تاکید بر  انگیزه های روانی، اجتماعی، محیطی، فرهنگی ناشی از:
- وجود فرودگاه مهرآباد در منطقه و آلودگی صوتی ناشی از آن
- وجود پهنه های گسترده نظامی در منطقه
- وجود بافت فرسوده متراکم و ریزدانه در بخش عمده ایی از منطقه
- نزدیکی منطقه به ترمینال غرب به عنوان دروازه ورود مسافران غرب کشور
- منطقه 9 به عنوان یکی از مسیرهای اصلی منتهی به ورزشگاه آزادی
3.معرفی شیوه های جدید انجام وظایف مدیریت شهری و مشخصا شهرداری منطقه 9 در قبال کاهش و کنترل رفتارهای وندالیستی، نظیر:
- ارائه آموزش های لازم شهروندی در خصوص کنترل هیجانات مثبت و منفی
- آگاهی بخشی در راستای افزایش نظارت عمومی و اجتماعی بر رفتارهای تخریب گرانه
- ایجاد فرصت ها و امکانات  ورزشی و تفریحی در جهت تخلیه روانی شهروندان
- ساماندهی و بهبود فضاهای فیزیکی مستعد رفتارهای خرابکارانه
- تعامل با سایر سازمان ها و نهادهای ذیربط در خصوص کاهش و کنترل رفتارهای وندالیستی
4. روش های کاهش انگیزه افراد در زمینه ارتکاب رفتارهای وندالیستی
- نقش تعلق محله ایی در کاهش و کنترل تخریب اموال عمومی
-  هدایت افراد مستعد بروز رفتارهای وندالیستی در قالب تشکیل شبکه های اجتماعی
- رابطه میان گذران اوقات فراغت، مراسم و جشن ها در کاهش و کنترل رفتارهای وندالیستی
- نقش مشارکت شهروندان در کاهش و کنترل رفتارهای وندالیستی
- استفاده از شیوه های طراحی فضاهای شهری خصوصا پارک ها و جایگاه ایستگاه اتوبوس و ..در جهت کاهش و و کنترل اینگونه رفتارها

5. مقایسه تفاوت نگرش، باورها و رفتارهای ساکنین بومی و غیر بومی منطقه 9 در ارتکاب رفتارهای وندالیستی و تخریب اموال عمومی منطقه و ارائه راهکارهای عملیاتی در جهت کاهش و هدایت بهینه این رفتارها
6.مطالعه موردی محلات آسیب پذیر و جرم خیز منطقه 9 نظیر محلات امام زاده عبدالله و شمشیری و ارائه راهکارهای اجرایی بر اساس شرایط موجود محله در جهت کنترل و کاهش وندالیسم در هر محله
7. ارائه تجربیات شهروندی و یا اقدامات موفق سازمان های ذیربط منطقه 9 در خصوص مواجهه با رفتارهای وندالیستی و کنترل و کاهش آن
8.بررسی تطبیقی قوانین و مقررات موجود در دنیا در خصوص شیوه های تنبیهی و مجازات مجرمان