اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری

اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۸۹ تا ۲ مرداد ۱۳۸۹ توسط در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس
سیستم‌های پیش‌بینی و هشدار سیلابهای شهری
تدوین برنامه عملیاتی مدیریت سیلابهای شهری( Action Plan)
مدیریت کاربری اراضی در کاهش سیلگرفتگی شهری
راهکارهای مقاوم‌سازی و مقابله با سیلاب
معیارهای طراحی فنی، مصالح مورد استفاده، نحوه اجرا، نگهداری و پایش سیستم‌های جمع‌آوری آبهای سطحی و سازه‌های کنترل سیلابهای شهری
جنبه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی مدیریت سیلابهای شهری
مدیریت جامع شهری و تأثیرات پارامترهای اقلیمی در مدیریت سیلابهای شهری
نقش بیمه سیلاب در مدیریت سیل
نقش رسانه های عمومی در مقابله و مدیریت سیل و آموزش عمومی در کاهش خطرات سیل
کاربرد مدلهای عددی و رایانهای و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در طراحی و بهرهبرداری زهکشهای شهری
تجارب بین‌المللی در زمینه مدیریت سیلاب‌های شهری

مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری