اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن

اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن

The 1st Conference on Traffic Safety

پوستر اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن

اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۰ تا ۱ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی استان کرمان و دانشگاه شهید باهنر، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، پلیس راهنمایی و ر در شهر کرمان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همابش مدیریت تکنولوژی و نوآوری محورهای همایش
1) عوامل انسانی:
- روش های نوین در آموزش رانندگی و صدور گواهینامه
- خصوصیات فردی، روانی، فرهنگی و اجتماعی رانندگان
- مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان، مصرف الکل و ...
- هزینه های انسانی و اقتصادی
- آموزش و فرهنگ سازی در بهبود رفتار ترافیکی
- عابرین پیاده و رعایت اصول ترافیکی
2) عوامل مدیریتی و محیطی:
- سیاست ها و برنامه های ایمنی
- مدیریت ایمنی ترافیک
- مدیریت سرعت
- مدیریت صحنه تصادف
- نقش نرم افزاری و سخت افزاری در کنترل ترافیک
- هدایت کاربران آسیب پذیر راه
- آسیب شناسی قوانین و مقررات رانندگی
3) وسایل نقلیه:
- استانداردهای ایمنی
- تجهیزات وسایل نقلیه
- رعایت استانداردها توسط شرکت های خودروسازی
4) زیر ساخت ها (جاده، پل، تونل و...)
- مدل سازی ایمنی جاده
- مهندسی ترافیک
- روش های نوین ایمنی راه
- آرام سازیی و ایمن سازی تردد عابرین پیاده و دوچرخه سواران

مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی ترافیک، ایمنی و راهکارهای اجرایی ارتقاء آن