همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

پوستر همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه پیام نور واحد گرمسار در شهر گرمسار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همابش مدیریت تکنولوژی و نوآوری

اهداف برگزاری همایش:
1- اطلاع رسانی فعالیتهای انجام شده در زمینه مدیریت تکنولوژی و نوآوری
2- جمع بندی نظرات خبرگان در زمینه اصلاح الگوی مصرف با بهره گیری از نوآوری و مدیریت تکنولوژی
3- تشکیل پایگاه داده خبرگان کشور و به خصوص استان سمنان در حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری
4- جمع بندی نظرات خبرگان کشور و به خصوص استان سمنان در حوزه مدیریت تکنولوژی و نوآوری
5- تشکیل دبیرخانه تخصصی مدیریت تکنولوژی و نوآوری استان سمنان در دانشگاه پیام نور گرمسار
6- تشویق خبرگان کشور و همچنین دانشجویان رشته های مدیریت، صنایع، فناوری اطلاعات و سایر رشته مرتبط در زمینه مدیریت تکنولوژی و نوآوری

محورهای همایش
محور اول) نوآوری و مدیریت تکنولوژی در بنگاههای اقتصادی
1- مدیریت توسعه تکنولوژی
2- مدیریت انتقال تکنولوژی
3- مدیریت تکنولوژی و افزایش توان رقابتی بنگاهها در بازار
4- جایگاه نوآوری در مدیریت تکنولوژی در برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور

محور دوم) نوآوری و مدیریت تکنولوژی و نقش آن در اصلاح الگوی مصرف
1- راههای اصلاح الگوی مصرف با بهره گیری از مدیریت بهینه تکنولوژی
2- نوآوری و اصلاح الگوی مصرف
3- ارزیابی و انتخاب تکنولوژی های جدید در مسیر اصلاح الگوی مصرف
4- اصلاح الگوی مصرف و رابطه آن با خلاقیت و نوآوری

محور سوم) نوآوری و تکنولوژی اطلاعات
1- توسعه تکنولوژیهای جدید اطلاعاتی
2- مباحث انتقال تکنولوژی
3- سیستم مدیریت دانش و خلق ارزش در بنگاهها
4- سازمانهای یادگیرنده و نقش فناوری اطلاعات در آنها

محور چهارم) تکنولوژی و کارآفرینی
1- سازمانهای کارآفرین و تکنولوژی
2- کارآفرینی مستقل و تکنولوژی
3- تکنولوژی و اشتغال

محور پنجم) چالشها و روندهای آتی نوآوری و تکنولوژی
1- اثرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسعه تکنولوژی
2- آینده پژوهی نوآوری و تکنولوژی
3- تکنولوژیهای جدید و نوظهور
4- پیش بینی چرخه عمر تکنولوژیمقالات پذیرش شده در همایش مدیریت تکنولوژی و نوآوری