اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی

پوستر اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی

اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۵ توسط دانشگاه جامع علمی کاربری استان زنجان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر زنجان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اولین همایش ملی «نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی» با محورهای دانشگاه¬های نسل سوم-کارآفرینی و اشتغال، تامین منابع و سرمایه گذاری در کارآفرینی، کارآفرینی و فناوری های نوین، کارآفرینی و توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی، نوآوری و تجاری سازی و با هدف گردآوری تجربیات علمی و کاربردی ارزنده پژوهشگران توسط دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان و با مشارکت دانشگاه زنجان، مراکز آموزش علمی کاربردی، جهاد دانشگاهی استان زنجان، بانک قوامین، شهرداری زنجان، شرکت شهرک های صنعتی زنجان، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان و دیگر دستگاههای اجرایی استان برگزار خواهد شد

 

محورهای همایش:

 - کارآفرینی و توسعه سرمایه انسانی و اجتماعی
 - دانشگاه نسل سوم - کارآفرینی و اشتغال
 - تامین منابع و سرمایه گذاری در کارآفرینی
 - کارآفرینی و فناوری های نوین
 - نوآوری و تجاری سازیمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی نقش دانشگاههای نسل سوم در مهارت آموزی، کارآفرینی و توسعه پایدار در بستر اقتصاد مقاومتی