اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان

اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان

The First National Conference of Tourism

اولین همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار در استان سیستان و بلوچستان در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان در شهر زاهدان برگزار گردید.


اهداف همایش:
صنعت گردشگری آمیزه ای از فعالیت های گوناگون از حمل و نقل و تغذیه تا اقامت و مدیریت است که در جهت خدمت رسانی به گردشگران، به صورت زنجیره ای بهم پیوسته ایفای نقش می کنند و می توانند درآمدهای پیشنهادی را ایجاد کرده و موجب بوجود آمدن فرصتهای شغلی در سکونت گاه های انسانی شوند، لذا اهداف همایش ملی گردشگری و توسعه پایدار که برای اولین بار در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان برگزار می گردد به ترتیب زیر می باشد :

1. شناخت پتانسیل های طبیعی، انسانی و جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان
2. بهبود ارتباطات ملی-منطقه ای به منظور توسعه گردشگری
3. ترغیب دولت جهت سرمایه گذاری در بخش گردشگری و جذب سرمایه های منطقه ای بدین منظور
4. ارتقاء استان س و ب به عنوان یکی از قطب های گردشگری در مقیاس ملی
5. محرومیت زدایی، کاهش فواصل فرهنگی، اجتماعی و ایجاد تفاهم ملی
6. توسعه صنعت گردشگری با استفاده از فناوری مجازی
7. بررسی شیوه های نوین آموزش گردشگری
8. ایجاد فرهنگ گردشگری در راستای حفاظت از محیط زیست
9. ساماندهی مدیریت و اقتصاد گردشگری در مقیاس ملی - منطقه ای

محورهای همایش:
1. فرصت ها و چالش های گردشگری در چشم انداز آینده ایران
2. نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری
3. ارزیابی پتانسیل ها و توانمندیهای صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور
4. نقش و تأثیر مدیریت در توسعه صنعت گردشگری
5. اهمیت و نقش ایجاد زیر ساختها در توسعه صنعت گردشگری
6. صنعت گردشگری و اوقات فراغت
7. نقش و تأثیر متقابل امنیت بر توسعه صنعت گردشگری
8. سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S و توسعه صنعت گردشگری
9. توسعه صنعت گردشگری الکترونیک (ET)
10. گردشگری شهری و نقش آن در توسعه مناطق شهری
11. گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه مناطق روستایی
12. اکوتوریسم و  ساماندهی فضای جغرافیایی
13. جایگاه ژئوتوریسم در اقتصاد و صنعت گردشگری
14. فرآیند جهانی شدن و توسعه صنعت گردشگری
15. نقش گردشگری فرهنگی در توسعه اقتصاد کشور
16. نقش و  تأثیر در صنعت گردشگری بر اشتغال ملی و منطقه ای
17. موانع و چالشها در توسعه صنعت گردشگری در استان سیستان و بلوچستان
18. توانمدنیها و پتانسیل های صنعت گردشگری در استان سیستان و بلوچستان
19. اکوتوریسم منطقه س و ب و توسعه صنعت گردشگری