همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم

International Shahnameh International Conference on the Silk Road

پوستر همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم

همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی شاهنامه در گذرگاه جاده ابریشم