هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران

هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران

پوستر هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران

هفتمین کنفرانس ملی جنگ الکترونیک ایران در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۳ تا ۲ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، هفتمین همایش ملی جنگ الکترونیک ایران را برگزار می کند. این کنفرانس به عنوان مهمترین رویداد علمی کشور، با هدف گسترش پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای، پیشبرد مرزهای دانش و به روز رسانی آگاهی جامعه علمی از آخرین دستاوردهای علمی و فنی جهان در موضوعات مختلف جنگ الکترونیک برگزار می گردد.

 

 

اهداف کنفرانس:

-توسعه دانش و فناوری های جنگ الکترونیک در کشور

-همگرا نمودن توانمندی های موجود دانشی و فناورانه در حوزه جنگ الکترونیک

-شناسایی و تقویت توانمندی های بالقوه و بالفعل علمی، پژوهشی و صنعتی داخلی جهت رفع نیازمندی های جنگ الکترونیک کشور

-فرهنگ سازی و گسترش حوزه های علمی، فناوری و کاربردی جنگ الکترونیک

-ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش و ارائه فناوری های نوین در این حوزه به متخصصان

-شناسایی نخبگان علمی و ایجاد پل ارتباطی میان آنان و صنایع مرتبط در راستای پیشرفت علمی و رفع گلوگاه های دانشی این حوزه

-بسترسازی برای تبادل نظر اندیشمندان و دانشمندان این حوزه و استفاده بخش صنعت از پژوهش های محققان و آرای صاحب نظران

-ایجاد ارتباط فعالان علمی، پژوهشی و صنعتی با یکدیگر و ارتقا سطح صنعت جنگ الکترونیک

 

محورهای کنفرانس:

-سیستم ها، تکنیک ها و تاکتیک های جنگ الکترونیک مدرن

-پردازش سیگنال جنگ الکترونیک و گیرنده های دیجیتال

-آشکارسازی، شنود، مکان یابی و ردیابی سیگنال

-اخلال و فریب (مخابراتی، راداری، کنترل، مراقبت و ناوبری)

-تداخل، اغتشاش، سازگاری و حفاظت الکترومغناطیسی

-جنگ الکترونیک لیزری، الکترواپتیکی و آکوستیکی

-آسیب پذیری ها و تهدیدات آتی جنگ الکترونیک

-جنگ الکترونیک شبکه محور 

-دکترین، راهبردها و آینده پژوهی جنگ الکترونیک

-فناوری های جدید در جنگ الکترونیک نوین

-مدل سازی، شبیه سازی و سناریوهای جنگ الکترونیک

-جنگ الکترونیک هوا فضا

-جنگ الکترونیک دریایی