اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین

اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین

پوستر اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین

اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل و نقل جاده ای در بستر آمایش سرزمین در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سمنان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


      امروزه آمار تصادفات جاده ای و جمعیت کثیری که سالانه جان خود را در این حوادث از دست می دهند  ، نشان دهنده بحرانی است که نمی توان به راحتی از آن چشم پوشی نمود. با توجه به فراوانی تصادفات در محورهای مواصلاتی استان و به منظور پیشگیری ، مهار و کاهش شدت آنها ، از منظر اجرایی مهمترین اولویت و اولین اقدام ، شناسایی ماهیت وقوع تصادفات جاده ای در گستره ملی ، استانی و در مرحله ای جزئی تر در سطح محورهای دارای اولویت استان می باشد. با توجه اولویت بندی استانها از نظر فراوانی تصادفات منجر به واژگونی و سقوط ، واژگونی وسیله نقلیه در جاده های استان باعث فوت 140 نفر در سال 93 شده است که از این حیث استان سمنان (با سهم 48/4 درصد ) اولویت 1 کشوری را دارا می باشد.با هدف بررسی شناسایی مشکلات و معضلات ایمنی محورهای مواصلاتی استانهای کویری و ارائه راهکارهای ارتقاء ایمنی در جاده های استان و با استعانت از خداوند متعال اولین سمپوزیوم ملی ارتقای ایمنی حمل ونقل جاده ای دربسترآمایش سرزمین در مورخ 30 دی ماه 1394 توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان سمنان با حمایت و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و انجمن آمایش سرزمین ایران ( نمایندگی سمنان )  با هدف ارتقای ایمنی راههای کشور وکاهش تلفات انسانی خصوصاً درمحورهای کویری کشور ، برگزار خواهد شد.

 

اهداف سمپوزیوم:

- ارائه راهکارهای مناسب بمنظور ارتقای ایمنی جاده ای وکاهش تلفات انسانی خصوصاًدرمحورهای کویری کشور
- استفاده از سیستم های نوین حمل ونقل بمنظور مدیریت پیشرفته ترافیک وایمنی
- آمایش شبکه راههای ارتباطی با هدف توسعه پایدار و ساماندهی حمل ونقل جاده ای و فعالیتهای مرتبط با آن

 

محورهای سمپوزیوم:

    - راههای ایمن (راههای کویری)
    - وسایل نقلیه ایمن
    - کاربران ایمن
    - تدوین و اعمال قوانین ترافیکی
    -ایمنی راه در بستر آمایش سرزمین 
    - سیستم های هوشمند حمل و نقل