ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی

ششمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تربیت مدرس در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف همایش:
- ایجاد فضای تعامل و هم‌اندیشی علمی بین دانشمندان، دانشجویان، و پژوهشگران کشورمان در رشته‌های مختلف کشاورزی، علوم پایه و فنی و مهندسی
- ارائه آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در عرصه های مرتبط
- ارایه آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی در زمینه‌های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و یا بازیافت آن‌ها و ایمنی زیستی به جامعه جهت استفاده بخش‌های اجرایی و بهره‌برداران
- جلب توجه اندیشمندان و سیاستمداران نظام به اهمیت کاهش ضایعات و بازیافت آن در کشور
- اطلاع رسانی و آگاهی بخشی عمومی در حوزه کشاورزی

 


محورهای همایش:
- ساز و کارهای بروز ضایعات کمی/ کیفی
- مهندسی ژنتیک، زیست فناوری و مقوله ضایعات
- روش‌های اندازه‌گیری و برآورد میزان ضایعات کشاورزی
- بررسی مقاومت (فیزیکی- شیمیایی- مکانیکی) محصولات در برابر افت کیفی
- نقش کشاورزی دقیق و مکاترونیک در کاهش ضایعات
- سامانه‌های تولید انرژی از ضایعات کشاورزی
- مدلسازی ضایعات و مطالعات جنبه‌های اقتصادی
- مدیریت تولید و کاهش ضایعات
- روش‌های بازیافت و استفاده از ضایعات