کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران، آذر ماه ۱۳۹۹

کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران

National Conference on Social Health in Crisis

پوستر کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران

کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی سلامت اجتماعی در شرایط بحران