اولین همایش ملی توسعه پایدار پرورش طیور، تولید غذا و محیط سالم

اولین همایش ملی توسعه پایدار پرورش طیور، تولید غذا و محیط سالم

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار پرورش طیور، تولید غذا و محیط سالم

اولین همایش ملی توسعه پایدار پرورش طیور، تولید غذا و محیط سالم در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۹۴ توسط گروه پژوهشی اکباتان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:


 پرورش مرغ:
-مدیریت پرورش مرغ گوشتی
-مدیریت پرورش و نگهداری مرغ تخم گذار
-تغذیه و جیره نویسی
-سیستم ها و ضوابط احداث مزارع پرورش مرغ گوشتی و تخم گذار
-اصلاح نژاد
-سیستم های فرآوری و بسته بندی گوشت مرغ
-سیستم ها ی مکانیزه و اتوماتیک در پرورش مرغ
-بازار یابی و اقتصاد مرغداری،سطح اقتصادی مزارع پرورش مرغ
-پیشگیری ،مبارزه با بیماری ها و بهداشت مرعداری ها
-مدیریت جوجه کشی
-کشتارگاه ها و مدیریت ضایعات

 پرورش شتر مرغ:
-مدیریت جوجه کشی
-پرورش شتر مرغ در سنین مختلف
-تغذیه و جیره نویسی
-کشتار ، فرآوری و بسته بندی ، فراورده های مزارع پرورش شتر مرغ
-ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮورش ﺷﺘﺮ ﻣﺮغ در اﯾﺮان
-نژاد ها و سازگاری آنها در ایران
-پیشگیری ،مبارزه با بیماری ها و بهداشت مزارع پرورش شتر مرغ
-بازاریابی و اقتصاد مزارع پرورش شتر مرغ
-ماشین آلات ،تاسیسات و سیستم های مزارع پرورش شتر مرغ
-کشتارگاه ها و مدیریت ضایعات

پرورش بوغلمون:
-مدیریت جوجه کشی
-پرورش بوغلمون
-تغذیه و جیره نویسی
-کشتار ، فرآوری و بسته بندی تولیدات بوغلمون
-ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮورش بوغلمون
-نژاد ها ی تجاری و بومی
-پیشگیری ،مبارزه با بیماری ها و بهداشت مزارع پرورش بوغلمون
-بازاریابی و اقتصاد مزارع پرورش بوغلمون
-ماشین آلات ،تاسیسات و سیستم های مزارع پرورش بوغلمون

پرورش پرندگان آبی (اردک و غاز):
-مدیریت جوجه کشی
-پرورش پرندگان آبی(اردک و غاز)
-تغذیه و جیره نویسی
-کشتار ، فرآوری و بسته بندی تولیدات پرندگان آبی(اردک و غاز)
-ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮورش پرندگان آبی(اردک و غاز)
-نژاد ها ی تجاری و بومی
-پیشگیری ،مبارزه با بیماری ها و بهداشت مزارع پرورش پرندگان آبی
-بازاریابی و اقتصاد مزارع پرورش پرندگان آبی
-ماشین آلات ،تاسیسات و سیستم های مزارع پرورش پرندگان آبی

پرورش بلدر چین:
-جوجه کشی
-سالن پرورش و تجهیزات و تاسیسات
-تغذیه و جیره نویسی
-کشتار ، فرآوری و بسته بندی تولیدات بلدرچین
-ارزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺮورش بلدرچین
-نژاد ها ی تجاری و بومی
-پیشگیری ،مبارزه با بیماری ها و بهداشت مزارع بلدرچین
-بازاریابی و اقتصاد مزارع پرورش بلدرچین

پرورش سایر پرندگان خوراکی(کبوتر، کبک،و..)