اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

The First National Conference on Sustainable Agriculture Using Crop Model

پوستر اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی

اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۹۲ توسط گروه توسعه پایدار کشاورزی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان همدان و تحت حمایت سیویلیکا در شهر همدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


این همایش با هدف پیشبرد مرزهای دانش، ایجاد فضای مناسب جهت گردهمایی محققان، کارآفرینان، کارشناسان و دانشجویان به منظور ارائه فعالیت های تحقیقاتی و آخرین دستاوردهای علمی و تبادل نظر علمی به تاریخ ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۲در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان همدان برگزار می گردد.

 محور های همایش:

شناخت منابع محیط
-  پتانسیل و محدودیت های اقلیمی
-  پتانسیل و محدودیت های منابع آب
-  پتانسیل و محدودیت های منابع خاک
- پتانسیل و محدودیت های پستی و بلندی و موقعیت جغرافیائی

زراعت و الگوی زراعی
- معرفی ارقام زراعی پر بازده
- معرفی ارقام مقاوم به تنش های محیطی، بیماری ها، آفات
- تناوب زراعی
- توسعه زراعت دیم با استفاده از ارقام مقاوم به خشکی
- توسعه محصولات شتوی(پائیزه)
- روش های کشت محصولات صیفی با استفاده از آب کم
- روش های افزایش بهره وری
- فیزیولوژی گیاهان زراعی
- زراعت دیم

آبیاری
- روش های نوین آبیاری
- روش های کم آبیاری
- روش های جلوگیری از هدر رفت آب
- روش های افزایش راندمان آبیاری
- معرفی سیستم های آبیاری متناسب با نوع محصولات
- روش های کاهش تبخیر و تعرق
- سیستم های انتقال آب

خاک
- استفاده از کود های بیولوژیک و کود های زیستی و طبیعی
- روش های نوین خاک ورزی
- حفاظت خاک
- تغذیه خاک
- تسطیح اراضی

آفات ، بیماری ها و علف های هرز
- مدیریت تلفیقی آفات و بیماری ها
- مبارزه بیولوژیک با آفات و بیماری ها
- کاهش مصرف سموم
- کاهش خسارات و ضایعات محصول

ماشین آلات
- مکانیزاسیون کشاورزی
- کاربرد تکنولوژی نوین در کشاورزی
- ماشین آلات کاشت ، داشت ، و برداشت

بیو تکنولوژی
- کشت بافت
- ریز ازدیادی

مدیریت  پسماند ها و ضایعات
- خرد کردن و جمع آوری بقایای گیاهی
- استفاده از بقایای گیاهی در تغذیه دام
- استفاده از بقایای گیاهی در صنایع

 

دبیر علمی: دکتر قاسم اسدیان
دبیر اجرایی: مهندس بهاره بهارمستیانمقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی