اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پوستر اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۹۰ توسط در شهر رودسر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


زمینه های علمی کنفرانس 
نرم افزار

رویکرد های نوین در مهندسی نرم افزار
متدولوژی های جدید در توسعه نرم افزار
مهندسی نرم افزار و روش های صوری
مباحث ویژه در مهندسی نرم افزار
امنیت اطلاعات و سیستم های نرم افزاری
تست و ارزیابی سیستم های نرم افزاری
مهندسی وب
پایگاه داده
معماری نرم افزار
شبیه سازی و مدلسازی در مهندسی نرم افزار
سایر

فناوری اطلاعات
رویکرد های نوین در فناوری اطلاعات
وب و وب معنایی
آنتولوژی
داده کاوی ، متن کاوی و وب کاوری
کشف دانش
نمایش دانش
اکتساب دانش
بازیابی اطلاعات
امنیت اطلاعات
آموزش الکترونیکی
تجارت الکترونیکی
سایر 

هوش مصنوعی
مدلسازی رفتار انسانی
پردازش هوشمند رویداد ها
پردازش زبانهای طبیعی
منطق فازی و محاسبات نرم
سیستم های خبره
شبکه های خبره
شبکه های عصبی
شبکه های هوشمند
پایگاه داده های هوشمند
هوش مصنوعی و الگوریتم های تکاملی
روش های اکتشافی جستجو
سیستم های نظارت بر محیط
هوش مصنوعی و یادگیری
مباحث ویژه در سیستم های هوشمند و محاسبات نرم
بینایی ماشین و پردازش تصویر
پردازش صوت و سیگنال
شناسایی الگو
سیستم های چند عامله
سایر

سیستم های دیجیتال
رویکرد های نوین در سیستم های دیجیتال
میکروپروسسور و میکروکنترلر
معماری کامپیوتر
سیستم های حسابی
قابلیت اطمینان ، تحمل پذیری خطا و آزمون پذیری
معماری سیستم های موازی
مدلسازی و ارزیابی کارایی سیستم های کامپوتری
مدارهای مجتمع در مقیاس های بسیار بزرگ
سیستم های زمان واقعی
مباحث ویژه در سیستم های دیجیتال
پردازش صوت و سیگنال
سایر 

شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی
رویکردهای نوین در شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیعی
شبکه های کامپیوتری
انتقال داده
امنیت شبکه های کامپیوتری
محاسبات اینترنتی ، مشبک و خوشه ای
پردازش موازی و سیستم های توزیعی
مدلسازی و ارزیابی کارابی شبکه های کامپوتری
مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری وسیستم های توزیعی شبکه های ارتباطی
سایرمقالات پذیرش شده در اولین همایش رویکرد های نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات