دومین کنگره خاورمیانه ای مدیریت ریسک

دومین کنگره خاورمیانه ای مدیریت ریسک

2nd Middle east Risk Management International Congress

دومین کنگره خاورمیانه ای مدیریت ریسک در تاریخ ۷ تیر ۱۳۸۸ تا ۸ تیر ۱۳۸۸ توسط شرکت توسعه اطلاعات کاربرد در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای اصلی دومین کنگره بین المللی مدیریت ریسک ‏

الف ) آنالیز و مدیریت ریسک صنعتی ‏

* تحلیل ریسک و خطر
*مدیریت ریسک و تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات ‏
*قابلیت اطمینان و مدلهای بهینه سازی سیستم ‏
*مدیریت ریسک و ایمنی صنعتی ‏
*فاکتورهای انسانی ، خطاهای انسانی و قابلیت اطمینان ‏
*آنالیز و مدیریت ریسک و قابلیت اطمینان در نیروگاه های هسته ای و حرارتی ‏
*آنالیز و مدیریت ریسک در راه های زمینی ، هوایی و دریایی ‏
*آنالیز و مدیریت ریسک در صنایع شیمیایی ، نفت و گاز ‏
*مدیریت ریسک در معادن ‏
‏*مدیریت جامع ریسک در سیستم های پیچیده ‏
*مدیریت ریسک و سیستم های کیفیت ‏
‏*مدیریت ریسک و مهندسی ارزش ‏
*مدیریت ریسک و تکنیک های آماری ‏

ب) آنالیز و مدیریت ریسک سازمانی ‏

*آنالیز و مدیریت ریسک و کاربرد آن در مدیریت بحران ‏
*مدیریت ریسک ، عدم قطعیت و حساسیت ‏
*آنالیز و مدیریت ریسک و علوم تصمیم گیری ‏
‏*مدیریت ریسک و مدیریت استراتژیک ‏
*مدیریت ریسک و تجزیه تحلیل سیستم ها ‏

ج) آنالیز و مدیریت ریسک مالی ‏

*مدیریت ریسک بانکها‏
*مدریت ریسک در بیمه ‏
*مدیریت ریسک قابلیت اطمینان نرم افزاری ‏
*مدیریت ریسک در سرمایه گذاری های مخاطره پذیر‏
‏*مدیریت ریسک و بازار سرمایه