اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر

اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر

پوستر اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر

اولین همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدید پذیر در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ تا ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط انجمن علمی انرژی خورشیدی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


انجمن علمی انرژی خورشیدی ایران بنا دارد تا با برگزاری همایش و نمایشگاه ملی انرژی های تجدیدپذیر در 15 و 16 اردیبهشت ماه 1395 در راستای سیاست های کلی نظام در بخش انرژی به اهداف زیر بپردازد:

-   تدوین نقشه راه انرژی های تجدید پذیر در ایران،
-   ترویج فرهنگ استفاده از انرژی های پاک و تجدید پذیر در کشور،
-   ترسیم جدول نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهادر رابطه با انرژیهای تجدیدپذیر،
-   ایجاد فرصت مناسب برای آشنایی بیشتر دانشگاهیان و صنعتگران علاقمند،
-    جایگزینی انرژی های پاک و تجدیدپذیر بجای سوخت های فسیلی.

 

محورهای همایش:

-   بیان سیاست ها  در حوزه انرژی های تجدیدپذیر،
-   سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر،
-   کاربرد انرژی های تجدیدپذیر در صنعت و ساختمان،
-   کاهش و ترسیب کربن.