همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق

1st Regional Conference on Research in Electrical Technology

همایش منطقه ای پژوهش در فناوری برق در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد در شهر نجف آباد برگزار گردید.


 

محورهای کنفرانس:قدرت
الکترونیک
مخابرات
کنترل
مهندسی پزشکی
کامپیوتر