همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر ایران

Regional Conference on Contemporary Architecture

پوستر همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر ایران

همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر ایران در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه پیام نور مرکز تبریز و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تبریز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش منطقه ای معماری و شهرسازی معاصر

محورهای همایش:
• جایگاه فرهنگ در معماری و شهرسازی
• نقش آموزش دانشگاهی,نظام مهندسی و شهرداری در شکل گیری معماری و شهرسازی
• تاثیر توسعه ی پایدار در معماری و شهرسازی
• جایگاه و نقش مدیریت شهری در معماری و شهرسازی
• معماری و شهرسازی برای معلولین
• نقش سازه در معماری و شکل گیری شهر
• چالش های موجود در معماری و شهرسازی منطقه
• بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی منطقه (چالش ها و راهکارها)
• نمودهای معماری سنتی و اسلامی در معماری و شهرسازی منطقه

کمیته اجرایی:
رئیس همایش: دکتر شهرام نجف زاده
دبیر همایش : دکتر بهزاد حاج علیلو
دبیر علمی همایش: مهندس اصغر پناه زاده خانمیری
دبیر اجرایی همایش: دکتر رضا سرودیان
مسئول کمیته علمی و داوری: مهندس محمد امین خجسته قمری

اعضای کمیته علمی و داوری همایش( به ترتیب حروف الفبا):
1. دکتر محمد باقری (دانشگاه هنر اسلامی تبریز )
2. مهندس اصغر پناهزاده خانمیری ( دانشگاه پیام نور تبریز )
3. دکتر محمد تقی پیر بابایی ( دانشگاه هنر اسلامی  تبریز )
4. دکتر سهیلا چوبساز ( دانشگاه تبریز )
5. دکتر رسول درس خوان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز )
6. مهندس محمد امین خجسته قمری ( دانشگاه پیام نور تبریز )
7. مهندس سیامک رحیمی ( دانشگاه پیام نور تبریز )
8. دکتر سحر طوفان ( دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز )
9. مهندس شیوا غفاری ( دانشگاه پیام نور تبریز )
10. دکتر ساناز لیتکوهی ( دانشگاه پیام نور تهران )