همایش ملی سبک زندگی اسلامی

همایش ملی سبک زندگی اسلامی

National Conference of Islamic lifestyle

پوستر همایش ملی سبک زندگی اسلامی

همایش ملی سبک زندگی اسلامی در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۱ توسط موسسه آموزش و پژوهشی امام خمینی(ره) در شهر قم برگزار گردید.


محورهای همایش:

- بن مایه های فرهنگ اسلامی جامعه
- وظیفه سیاستگذاران و برنامه ریزان در سبک زندگی اسلامی
- نقش پارک های علم وفناوری و مراکز رشد در تحقق سبک زندگی اسلامی
- سبک زندگی اسلامی در مقیاسهای فردی، خانوادگی، اجتماعی، حکومت اسلامی و بین الملل