همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

National Conference of Qeshm and future prospects

پوستر همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

همایش ملی قشم و چشم انداز آینده در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰ توسط سازمان منطقه آزاد قشم در شهر قشم برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در همایش ملی قشم و چشم انداز آینده