اولین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

اولین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

The First Conference in Plasma Engineering and Physics

پوستر اولین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

اولین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ تا ۲ خرداد ۱۳۹۲ توسط دانشگاه شهید بهشتی در شهر تهران برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:

- شناسایی مراکز فعال علمی، دانشگاهی و صنعتی در زمینه مهندسی و فیزیک پلاسما
- ایجاد بستری مناسب در راستای همکاری‌های علمی بین اساتید و دانشجویان و تشکیل شبکه علمی بین مراکز فعال در این زمینه
- عرصه‌ای برای تبادل اطلاعات علمی و بهره‌مندی محققین از دستاوردهای پژوهشی سایر پژوهشگران
- جمع‌آوری دانش و پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه پلاسما
- معرفی مراکز صنعتی در زمینه پلاسما و برقراری ارتباط آنها با مراکز علمی

 

محورهای کنفرانس:

- لایه‌نشانی پلاسمایی
- پردازش پلاسمایی
- شیمی پلاسما
- کاربرد پزشکی، صنعتی پلاسما
- گداخت هسته‌ای
- تخلیه الکتریکی گازها
- چشمه‌های پلاسمایی
- روش‌های تشخیصی پلاسما
- برهم‌کنش لیزر و پلاسما
- پلاسمای فضایی
- نظریه‌ها، مدل‌ها و شبیه‌سازی
- چشمه‌ها و باریکه ذرات باردار
- مولدهای امواج الکترومغناطیسی