ششمین همایش ملی انرژی

ششمین همایش ملی انرژی

6th National Energy Congress

ششمین همایش ملی انرژی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۶ تا ۲۳ خرداد ۱۳۸۶ توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی انرژی