دومین همایش ملی انرژی

دومین همایش ملی انرژی

2nd National Energy Congress

دومین همایش ملی انرژی در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۷۸ تا ۲ اردیبهشت ۱۳۷۸ توسط کمیته ملی انرژی جمهوری اسلامی ایران و معاونت امور برق و انرژی وزارت نیرو در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی انرژی