همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار

همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار

The 1st Conference On National Wealth Sustainable Development

همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۱ تا ۱۳ آذر ۱۳۹۱ توسط صندوق توسعه ملی در شهر تهران برگزار گردید.


صندوق توسعه ملی که با استناد به تدابیر راهگشا و رهنمودهای مقام معظم رهبری و عزم و همت دولت خدمتگزار و مجلس محترم، در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه و در جهت نیل به اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله و برای صیانت از سرمایه‌های ملی حاصل از درآمدهای نفت و گاز شکل گرفته است. هر چند در زمینه حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی اقدامات موثر و سازنده‌ای انجام داده است، اما نظر به اهمیت راهبردی نقش صندوق به عنوان میراث فرانسلی در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی و ارتقای فضای امید و پویایی و شکوفایی اقتصاد و استفاده از دیدگاه‌ها و آرای متخصصان و صاحب‌نظران و اساتید و مسئولان همایش ملی ثروت ملی ، توسعه پایدار را برگزار می‌کند.

محورهای همایش:

الف - ثروت ملی، توسعه پایدار
ب - نقش صندوق توسعه ملی در :
    تبدیل تحریم ها به فرصت
    توسعه متوازن و پایدار کشور
    ارتقا ارزش افزوده در صنعت نفت و گاز
    حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی
    تقویت و ارتقا جایگاه بخش خصوصی در تولید
    حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور
    دست یابی به استراتژیهای بومی سازی و تجاری سازی تولیدات ملی
    تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز 20 ساله کشور
    فرصت های سرمایه گذاری خارجی و بازارهای پولی و مالی بین المللی
    ایجاد ثبات اقتصادی، سرمایه گذاری های مولد و صیانت از سرمایه ملی
ج - ثروت ملی، اقتصاد مقاومتی
د - راهکارهای ارتقا جایگاه بین المللی صندوق توسعه ملی
ه - مدیریت سبد دارایی(پور تفوی) و مدیریت ریسک صندوق توسعه ملی
و - مطالعات تطبیقی قوانین، مقررات، رویه ها و عملکرد صندوق های ثروت سایر کشور ها
ز - نقش رسانه ها در پشتیبانی توسعه ملی و بستر سازی فرهنگی برای ارتقای ثروت ملی