همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی، شهریور ماه ۱۴۰۰

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

National Conference on Theater and cultural communication

پوستر همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی

همایش ملی تئاتر و ارتباط فرهنگی در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی هنر شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.