نخستین کنفرانس ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

نخستین کنفرانس ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

The First National Conference of Nanotechnology from Theory to Application

پوستر نخستین کنفرانس ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد

نخستین کنفرانس ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۲ تا ۲ خرداد ۱۳۹۲ توسط موسسه آموزش عالی جامی در شهر اصفهان برگزار گردید.


اهداف کنفرانس:
1-فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم در راستای تحقیقات فناوری نانو در بخش های مختلف
2-ارائه دستاوردهای تحقیقاتی و آشنایی با تازه های تئوری و کاربردی فناوری نانو
3-شناسایی پژوهشگران در داخل و خارج از کشور و ارتباط بین آنها
4-ایجاد فرصت برای صنایع به منظور ارائه توانمندیها و امکان سنجی حل مشکلات آنهاز طریق فناوری نانو
5-گسترش فضای علمی و تحقیقاتی در زمینه های فناوری نانو

محورهای کنفرانس:
1- نانو مواد
2-نانو ساختارها
3- نانو لوله های کربنی
4- نانو زیست فناوری
5- نانو کاتالیست ها
6- کاربرد فناوری نانو در صنایع مختلف
7- کاربرد فناوری نانو در پزشکی و دارو رسانی
8- کاربرد فناوری نانو در کشاورزی و مواد غذایی
9- نانو محاسباتی
10- فناوری نانو و علوم مختلف از جمله شیمی، فیزیک، الکترونیک، مکانیک وپلیمر
11- فناوری نانو و هنر
12- فناوری نانو در جامعه