دوازدهمین کنگره سوختگی کشوری، خرداد ماه ۱۴۰۳

دوازدهمین کنگره سوختگی کشوری

The 12th National Burn Congress

پوستر دوازدهمین کنگره سوختگی کشوری

دوازدهمین کنگره سوختگی کشوری در تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۳ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان، در شهر رشت برگزار گردید.