همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها

National Congress on Border Cities and Security; Chalenges and Strategies

پوستر همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها

همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۱ تا ۳۱ فروردین ۱۳۹۱ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان و پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی نیروی ان در شهر زاهدان برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها محورهای همایش:
1- شهرهای مرزی و مسائل امنیتی و انتظامی
2- شهرهای مرزی و مسائل اجتماعی
3- شهرهای مرزی و مسائل اقتصادی
4- شهرهای مرزی و مسائل ژئوپولتیگی
5- شهرهای مرزی و کارکردهای بین المللیمقالات پذیرش شده در همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها