همایش ملی مطالعات باستان شناختی غرب ایران

همایش ملی مطالعات باستان شناختی غرب ایران

National Conference on Archaeological Studies of Western Iran

پوستر همایش ملی مطالعات باستان شناختی غرب ایران

همایش ملی مطالعات باستان شناختی غرب ایران در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگـاه آزاد اسلامی واحد همدان در شهر همدان برگزار گردید.


محورهای همایش:

-  پژوهش های میدانی در حوزه غرب ایران در سه دهه اخیر
-  نقد و بررسی مطالعات باستان شناختی غرب ایران در سه دهه اخیر
-  بر همکنشهای منطقه ای و فرا منطقه ای در غرب ایران
-  مطالعات میان رشته ای و تحقیقات باستان سنجی در حوزه غرب ایران
-  پژوهش در حوزه ی فرهنگ و تمدن اسلامی غرب ایران
-  چشم انداز باستان شناسی غرب ایران گذشته، حال، آینده