اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

The first National Conference on the Place of Management and Accounting in the Modern World of Business, Economy and Culture

پوستر اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ

اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول و تحت حمایت سیویلیکا در شهر علی آباد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس

- مدیریت راهبردی و مدیریت عملیات

- کارافرینی

- خلاقیت و نوآوری در دانیای کسب و کار

- بررسی مسائل روز مدیریت در ایران

- جایگاه بازاریابی در کسب و کار

- مدیریت منابع انسانی

- مدیریت رفتار و روانشناسی

- آموزش حسابداری

- منابع و نحوه آموزش

- وضعیت پژوهش در حسابداری و مدیریت

- نقش حسابداری در کسب و کار

- چالشهای حرفه حسابداری در اقتصاد

- نقش جنسیت در بازارهای مالی و سرمایه

- جایگاه حسابداری مدیریت و حسابرسی در کسب و کار

- بررسی افزایش ظرفیت دوره­های حسابداری مدیریت و نیازهای آتی در آموزش حسابداری و مدیریت

- اقتصاد مقاومتی و جهاد اقتصادی و حماسه سیاسی

- جهانگردی و توریسم، فقر و عدالت اقتصادی

-  توسعه کشاورزی با تاکید بر تولید ملی

- توسعه اقتصادی و مدیریت مالی

- توسعه پایدار با بهبود رویکرد کسب و کار

- نظام راهبری شرکتی، اقتصاد و فرهنگ

- حسابداری و حسابرسی بخش عمومی

- راهبردهای جهادی در عرصه اقتصاد مقاومتی

- نقش فرهنگ و مدیریت جهادی در کارآفرینی و جهاد اقتصادی

- نو آوری و شکوفایی در فرهنگ و مدیریت جهادی

-  نقش آموزش در جامعه جهانی، نیازهای جامعه

- و...

 

و سایر موضوعات مرتبط در زمینه های ذیل:

- مدیریت (دولتی، بازرگانی، صنعتی، اجرایی، مالی، آموزشی)

- حسابداری و حسابرسی

- کارآفرینی

- علوم اقتصادی

- فرهنگمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ