دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت

2nd National Air Pollution

دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۸۵ تا ۱۶ شهریور ۱۳۸۵ توسط موسسه مطالعاتی زیست محیط پاک در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش آلودگی هوا و اثرات آن بر سلامت