دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

2nd Nanotechnology Student Conference

دومین همایش دانشجویی فناوری نانو در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۸۶ تا ۱۶ شهریور ۱۳۸۶ توسط پژوهشکده علوم و فناوری نانو در شهر کاشان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش دانشجویی فناوری نانو