پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

پنجمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۸۷ تا ۱۶ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز در شهر تبریز برگزار گردید.


موضوعات کنفرانس

  • بینایی ماشین و کاربردهای آن
  • پردازش تصویر و ویدئو و کاربردهای آن
  • تصویر برداری و کاربردهای آن
  • پردازش نوری تصویر
  • بازشناسی الگو
  • کدینگ ، فشرده سازی و ذخیره سازی تصویر و ویدئو
  • شبکه های چند رسانه ای و انتقال تصویر و ویدئو
  • پویانمایی و گرافیک کامپیوتری
  • حقیقت مجازی
  • سایر موارد یا زمینه کاری کنفرانس