همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی

همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی

پوستر همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی

همایش بین المللی گردشگری نوین و توسعه اقتصادی در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۳ تا ۷ اسفند ۱۳۹۳ توسط موسسه آموزشی و پژوهشی آوا و تحت حمایت سیویلیکا در شهر جزیره کیش برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

- مدیریت جهادی، راهبرد ملی و توسعه گردشگری

- گردشگری علمی و توسعه اقتصادی

- گردشگری علمی و نگرش‌های نو در گردشگری

- گردشگری فرهنگی و مذهبی در ایران

-گردشگری درمانی و سلامت در ایران

- گردشگری آموزشی و پژوهشی در ایران

- هتلداری، گردشگری و توسعه اقتصادی

- هتلداری نوین، آموزش هتلداری، توسعه اقتصادی

- قابلیت‌های گردشگری در ایران و توسعه اقتصادی

- زیرساخت‌های گردشگری در ایران و توسعه گردشگری

- گردشگری اسلامی، ایرانی و مشترکات بین‌المللی

- کیش، قطب گردشگری و تجارت در خلیج فارس

- کیش، مدل علمی و توسعه گردشگری

- کیش و گردشگری ورزشی

- کیش، ارتباطات بین‌المللی و توسعه گردشگری

- کیش، بهشت خانواده‌ها

- گردشگری جنگ و دفاع، حفظ هویت ملی و دینی