همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

National Conference Management Solutions for Rural Entrepreneurship Development in Iran

پوستر همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۹۶ توسط دانشگاه حکیم سبزواری و تحت حمایت سیویلیکا در شهر سبزوار برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

حوزه های مختلف کارآفرینی در روستا
- فعالیت های کشاورزی

استراتژی های پایداری مزارع خانوادگی کوچک مقیاس(خرده مالکی)
کشاورزی چندکارکردی
گردشگری کشاورزی یا مزرعه
اقتصادهای غیر کشاورزی
غذاهای جایگزین(ارگانیک)

- گردشگری روستایی
- صنایع روستایی

صنایع تبدیلی و فرآوری کوچک و زودبازده
صنایع دستی و هنری
تولید مواد غذایی خانگی و محلی

- زنان روستایی
کارآفرینی زنان در مزرعه
کارآفرینی زنان خارج از مزرعه و مشاغل خانگی
استراتژی بقای خانوار و درآمدهای مکمل
کارآفرینی و استقلال و رهایی از قید و بندهای اجتماعی و فرهنگی
کارآفرینی و تغییر ساخت های مرد سالار
کارآفرینی زنان و حفظ محیط زیست
کارآفرینی زنان و تبعیض های مالی و اعتباری
کارآفرینی و تبعیض های آموزشی
کارآفرینی زنان و توسعه مشاغل کوچک

2- کارآفرینی روستایی و خودکفایی دهیاری‌ها
3- فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) و توسعه کارآفرینی روستایی
4- رویکردها و نظریه های توسعه کارآفرینی روستایی  و تجارب جهانی

تنوع سازی اقتصاد روستایی
نئولیبرالیسم و کارآفرینی
پساتولید گرایی و کارآفرینی
سازمان های مردم نهاد (NGO)
گروه های اقدام محلی
تعاونی های روستایی
صندوق های محلی
ابتکارات کارآفرینی

4- سیاست ها و راهبردهای توسعه کارآفرینی روستایی
توسعه مناطق محروم و نگهداشت جمعیت
اعطای تسهیلات و تخفیف های مالیاتی به فعالیت های کارآفرینانه
حمایت از صنایع کوچک و متوسط
بهره‌برداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کارآفرینی
توسعه فرهنگ کارآفرینی در روستا
ایجاد بسترهای لازم برای تربیت کارآفرینان روستایی
مشارکت فعالانه در طرحهای کارآفرینی روستایی
توانمندسازی زنان و رفع نابرابری های جنسیتی
تشکیل کارگاه های صنایع دستی
تولید مواد غذایی سالم

5- موانع و چالش های توسعه کارآفرینی روستایی در ایران
6- آینده توسعه کارآفرینی روستایی در ایرانمقالات پذیرش شده در همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران