یازدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی، خرداد ماه ۱۴۰۳

یازدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی

11th National Congress of Medicinal Plants

پوستر یازدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی

یازدهمین کنگره ملی گیاهان دارویی در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۳ توسط ، در شهر یزد برگزار گردید.