همایش خانواده و تربیت جنسی

همایش خانواده و تربیت جنسی

پوستر همایش خانواده و تربیت جنسی

همایش خانواده و تربیت جنسی در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

 تبیین و تحلیل مبانی و اصول تربیت جنسی دینی

- چیستی و چرایی تربیت جنسی و وجوه تمایز آن از آموزش جنسی

- مشروعیت تربیت جنسی (از ضرورت تا حرمت)

- متصدی تربیت جنسی (والدین ، رسانه ، آموزش و پرورش، آموزش عالی ، نهادهای فرهنگی)

- محدوده تربیت جنسی (سطح بندی مسایل و لایه های مختلف آن)

- روش ها در تربیت جنسی

وضعیت تربیت جنسی در ایران و جهان

- مطالعات تطبیقی و انتقادی در تربیت جنسی

- غریزه جنسی فرصت یا تهدید

- آسیب ها و تهدیدها در تربیت جنسی (تهاجم فرهنگی، جنگ نرم، اینترنت و ...)

- تربیت جنسی در نظام رسمی تعلیم و تربیت

- تربیت جنسی در نظام غیر رسمی جامعه (رسانه ها ، شبکه های اجتماعی و...)

تبیین و تحلیل و تدوین الگوی جامع دینی در تربیت جنسی

- استقراء، نقد و تحلیل الگوهای تربیت جنسی

- تبیین و تدوین الگوی تربیت جنسی دینی

- وجوه تمایز و اشتراک الگوی تربیت جنسی دینی با الگوهای غیر دینی

تبیین و تحلیل چگونگی مواجهه با تمایلات جنسی و نقش آن در سلامت فردی و اجتماعی

- مدیریت (حواس ، اعضا، اندیشه ، تغذیه ، معماری...)

- چگونگی مدیریت جنسی در مقاطع مختلف سنی

- یاری کننده ها در عرصه مدیریت (روزه، دعا ، ورزش و...)

- ارضاء مشروع (ازدواج دایم و موقت )

- ارضاء نامشروع (انحرافات جنسی و راههای پیشگیری و درمان آن)

جایگاه و نقش تربیت جنسی در سلامت نهاد خانواده

- نقش تربیت جنسی در ارتقاء نهاد خانواده

- نقش تربیت جنسی در استحکام خانواده و کاهش آمار طلاق

- نقش والدین ، آموزش و پروش ، رسانه در تربیت جنسی فرزندان

- تدوین نظام پاسخگویی به پرسش های جنسی فرزندان

- تدوین الگوی تربیت جنسی ویژه والدین

- تدوین الگوی تربیت جنسی ویژه فرزندان

 آسیب شناسی و تدوین الگوی های همسرگزینی

- شیوه ها و الگوهای جدید همسر گزینی(فرصت ها و تهدیدها)

- آسیب شناسی الگوی همسر گزینی از طریق فضای مجازی

- نقش الگوی مطلوب همسر گزینی در تربیت صحیح جنسی

- آسیب شناسی الگوهای رایج همسرگزینی در بین جوانان و والدین

- نقش نهادهای اجتماعی در مدیریت الگوهای همسرگزینیمقالات پذیرش شده در همایش خانواده و تربیت جنسی