همایش ملی خدمت سربازی

همایش ملی خدمت سربازی

پوستر همایش ملی خدمت سربازی

همایش ملی خدمت سربازی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۲ توسط سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران برگزار گردید.


هدف اصلی همایش:
- تبیین جایگاه خدمت سربازی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

 
اهداف فرعی:
- تبیین ماهیت، فلسفه و چرایی خدمت سربازی
- تبیین رویکردها و کارکردهای خدمت سربازی
- تبیین فرایندهای مطلوب خدمت سربازی

محورهای همایش:

مفهوم، مبانی اصول و فلسفه خدمت سربازی
- خدمت سربازی در آموزه‌های دینی
- پیشینه و تاریخچه خدمت سربازی در ایران و جهان
- جایگاه خدمت سربازی در چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام
- نیازها و الزامات خدمت سربازی
 
رویکردها و کارکردهای خدمت سربازی
- رویکرد بهینه خدمت سربازی در کشور
- نقش و جایگاه خدمت سربازی در توسعه معنویت و فرهنگ ایثار در جامعه
- نقش و جایگاه خدمت سربازی در توسعه قانون‌مداری و نظم‌و انضباط اجتماعی
- نقش و جایگاه خدمت سربازی در انسجام اجتماعی و هویت‌بخشی ملی( اسلامی- ایرانی)
- نقش و جایگاه خدمت سربازی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
- نقش و جایگاه خدمت سربازی در امنیت سیاسی و نظامی کشور و ارتقای قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح
 
چگونگی و فرایندهای مطلوب خدمت سربازی
- خدمت سربازی، رشد جمعیت و نهاد خانواده
- خدمت سربازی و نهادهای آموزشی
- خدمت سربازی، تحقیقات و پژوهش
- خدمت سربازی و فناوری‌های نوین
- خدمت سربازی و جنگ نرم
- خدمت سربازی و پدافند غیر عامل
- خدمت سربازی، فضای مجازی و تهدیدات سایبری
- شیوه‌های بهینه بهره‌مندی از دوران خدمت سربازی

دبیر همایش: سید حمید صدرالسادات
دبیر علمی : دکتر محمد سلطانی فر
دبیر اجرایی : جناب آقای ابراهیم کریمی