اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر

اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر

پوستر اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر

اولین همایش ملی توسعه گردشگری مشکین شهر در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشکین شهر و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشگین شهر برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


اهداف همایش:

- فراهم کردن زمینه تعامل محققان و مدیران اجرائی در استان و شهرستان
- استفاده از نتایج تحقیقات پژوهشگران به منظور گسترش و تعمیق فعالیت های تحقیقاتی در زمینه توسعه
- تعیین نقش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در توسعه و اشتغال پایدار شهرستان مشکین شهر
- بسترسازی در جهت رشد و توسعه شهرستان مشکین شهر و  تعیین موضوعی و موضعی آن
- شناسائی راهکارهای توسعه شهرستان مشکین شهر در بخش گردشگری و دستیابی به الگوهای بومی توسعه
- شناسائی چالش های فراروی توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- ایجاد بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای بخش های خصوصی و دولتی

 

محورهای همایش:

- قابلیت های سرمایه گذاری وتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- موانع وراهکارهای جذب وحمایت ازسرمایه گذاران درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- بررسی جایگاه وظرفیت های اماکن تاریخی درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- بررسی جایگاه وظرفیت های صنایع دستی درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- نقش زیرساخت ها درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- جایگاه فرهنگ درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- نقش سدها درتوسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- نقش بازاریابی وتبلیغات در توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر
- نقش امنیت در توسعه گردشگری شهرستان مشکین شهر